Duurzaam bouwen

Om duurzaamheid kun je niet heen. Gestimuleerd door de overheid en de nieuwsgierigheid van de gebruiker. U heeft er ongetwijfeld mee te maken.

Bureau Phi heeft van meet af aan de lat hoog gelegd. Door de diverse ervaringen en interessen gaat Bureau Phi verder dan de huidige gebaande paden en de eisen van de overheid. Het gaat er niet alleen om om te voldoen aan de eisen die gesteld worden door de wetgever. Het gaat erom om een omgeving te scheppen die u als gebruiker wenst.

Naast alle technische aspecten (warmtepompen, zonnecollectoren etc.), waardoor je aan allerlei wettelijke eisen kunt voldoen, zijn er ook de onderbelichte, menselijke aspecten.

Door rekening te houden met de omgeving, het toe te passen materiaal, kun je de gevoelsbeleving optimaliseren. Dit kan door de ruimten in goede verhoudingen te ontwerpen (Phi = verhoudingsgetal), de positieve en negatieve kwaliteiten van de omgeving in kaart te brengen (wateraders, ley-lijnen, krachtvelden) en de toepassing van natuurlijke materialen (hout, wol, natuur verf etc.). Aspecten van de beladen term Cradle To Cradle krijgt hier dimensie!

Bureau Phi heeft tot doel om een omgeving te scheppen die in lengte van jaren voor u prettig is tegen een acceptabele prijs rekening houdend met de huidige mogelijkheden (o.a. subsidies).

Ecologische 'Berg' woning Diepkloof Zuid-Afrika

Ecologische 'Berg' woning Diepkloof Zuid-Afrika

Ecologische woning in de glooiing van berg verborgen

Diepkloof is een natuurgebied met een oppervlakte van 4250 hectare op 1800 m hoogte aan het begin van de Compassberg in Nieu Bethesda in Zuid Afrika.