Stedenbouwkundig ontwerp

Ten grondslag aan de (her)structurering van een gebied ligt altijd een stedenbouwkundig plan. Bureau Phi zet hierin de (cultuur)historische waarden en de maatschappelijke kwaliteiten centraal. Dit levert een helder beeld op met bijvoorbeeld verkaveling, hoogteverschillen, groen, bebouwingssoorten, etc. De ruimte die er is, is beperkt. De wet- en regelgeving is omvangrijk.  Ons team van architecten en ingenieurs zorgen voor heldere voorstellen die passen binnen de kaders.

Vraag het onze architect

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met ons architectenbureau in Raamsdonk, wij vertellen u graag meer.

Projecten

 • Herontwikkeling boerenerf

  Herontwikkeling boerenerf

  Herontwikkeling middels Rood voor rood regeling

  Voor de herontwikkeling van het boeren erf ten oosten van Deventer zijn ingewikkelde procedures te doorlopen. Middels een Rood voor Rood regeling zal het in de toekomst mogelijk zijn om een woonprogramma te realiseren. 

  Nieuwbouw 18 woningen Berlicum

  Nieuwbouw 18 woningen Berlicum

  Realisatie van grondgebonden woningen

  Voor een woningbouwvereniging zijn wij als architectenbureau uitgenodigd voor de realisatie van 18 grondgebonden houtskeletbouwwoningen in Berlicum. 

  Haalbaarheidsstudie Gasstraat Venray

  Haalbaarheidsstudie Gasstraat Venray

  In combinatie met B-Invented heeft Bureau Phi de ontwikkeling aan de Gasstraat naar een hoger niveau gebracht. De inbreiding voorziet in 7 woningen en 36 appartementen. Het parkeren (46) half onder de grond. 

  Studie naar de realistische bebouwingsmogelijkheden langs de Vecht

  Studie naar de realistische bebouwingsmogelijkheden langs de Vecht

  Haalbaarheidsonderzoek naar de moderne renovatie van een woonboerderij, twee schuren, paardenstallen, veestalling en hooischuur.  

  De woonboerderij genaamd “Het Slijk” ontleent zijn naam aan het gegeven dat het van oudsher een buitendijks gebied is en dus regelmatig bij hoog water onder liep. De boerderij is gelegen op een soort terp van 57.000m2. Het perceel is gelegen aan “De Vecht” en omgeven door landerijen. Daarnaast zijn de dorpskernen van Maarssen en Breukelen op korte afstand gelegen.

  Bureau Phi heeft voor dit unieke landgoed een studie gemaakt naar de mogelijke stedenbouwkundige en architectonische invulling langs de Vecht. Rekening houdend met de gevoeligheden van het omringende gebied, is gezocht naar een zo bescheiden mogelijke invulling waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige historische bebouwing.

  Initiatiefplan maatschappelijke appartementen

  Initiatiefplan maatschappelijke appartementen

  Bureau Phi heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de mogelijke stedenbouwkundige en architectonische invulling van een appartementen gebouw in Breda. Rekening houdend met de omringende bebouwing, is gezocht naar een zo bescheiden mogelijke invulling passende binnen de kaders.

   

 • Projectmanagement RCN de Schotsman

  Projectmanagement RCN de Schotsman

  Projectmanagement infrastructuur

  In samenwerking met Buro Infra verzorgt Bureau Phi het projectmanagement voor de infrastructurele werkzaamheden op het vakantiepark RCN de Schotsman. RCN vakantieparken voert een verduurzaming door van zijn parken. Na RCN Zeewolde, waar Bureau Phi ook het projectmanagement heeft verzorgt, wordt nu RCN de Schotsman aangepakt. Het park wordt gasloos gemaakt en er worden 56 nieuwe bungalows gebouwd.

  Naast de nieuwe bungalows wordt er ook een nieuw centraal gebouw gerealiseerd. Al deze werkzaamheden vragen een compleet nieuwe infrastructuur met onder andere riolering, water, glasvezel en elektra midden- en laagspanning.

  Projectmanagement bungalows RCN de Schotsman

  Projectmanagement bungalows RCN de Schotsman

  Bungalows RCN de Schotsman

  RCN vakantieparken voert een verduurzaming door van zijn parken. Na RCN Zeewolde, waar Bureau Phi ook het projectmanagement heeft verzorgt, wordt nu RCN de Schotsman aangepakt. Het park wordt gasloos gemaakt en er worden 56 nieuwe bungalows gebouwd. Bureau Phi heeft er zorg voor gedragen dat de werkzaamheden in goede banen lopen en dat de planning gehaald wordt. Bureau Phi heeft een sturende rol gehad in het geheel.

  Duurzame bungalow RCN Vakantieparken

  Duurzame bungalow RCN Vakantieparken

  Duurzame bungalow

  RCN vakantieparken verduurzaamd zijn parken.
  De nieuwe bungalows maken hier deel van uit.

  Bureau Phi heeft een duurzame RCN bungalow ontwikkeld geschikt voor alle RCN parken.

  De woonruimte bestaat uit één grote lichte open ruimte met hierin de keuken en het woongedeelte met een gezellige openhaard. De pergola en de grote schuifpui aan de achterzijde van de bungalow zorgen voor het echte binnen- en buitenleven.

  De bungalow is gasvrij en volledig elektrisch. Het dak van de bungalow wordt vol gelegd met zonnepanelen om de vakantiewoning energieneutraal te maken. Daarnaast zijn de wanden en het dak voorzien van een hoge isolatiewaarde. Er is rekening gehouden met de zon oriëntatie en er wordt een natuurlijke gerealiseerd door de douglashouten pergola.

  Inbreiding 7 woningen stedelijke centrumlocatie

  Inbreiding 7 woningen stedelijke centrumlocatie

  Door een gedegen inbreidingvoorstel, binnen een bestaand stedelijke  winkellocatie, te ontwerpen waarbij een rustige leefomgeving gecreëerd wordt met een gezamenlijk binnenplein kunnen de stadsbewoners  “ontsnappen” aan de drukte van de stad. Door het behouden van de karakteristieke panden ,aan de Nieuwe Haagdijk en aan de Nijverheidssingel, wordt de eenheid in de omgeving bewaard. Het initiatiefplan, van Bureau Phi, voor de intensivering van het woongenot  in het centrum van Breda wordt door de bewoners met open armen ontvangen.