Stichtingskostenonderzoek

Om onze opdrachtgevers inzicht te geven in alle factoren die invloed hebben op het financiële aspect kunnen wij een stichtingskostenonderzoek opstellen. Binnen de stichtingskosten, of investeringskosten, vallen posten zoals de bouwkavelkosten, advieskosten, lege’s, rentekosten en de uiteindelijke bouwkosten. Het doel van deze opzet is om een serieus beslisdocument samen te stellen en uitsluitsel te geven over de (financiële) haalbaarheid van uw bouwproject.

Aan de hand van de resultaten van het initiatiefonderzoek (voorlopig ontwerp) kunnen wij een gedegen begroting opstellen. Wij informeren u graag over de gedetailleerdheid van deze begroting. Een stichtingskostenonderzoek uitgevoerd volgens de methodiek van Bureau Phi is voor de financiële markt vaak voldoende om serieus krediet te verstrekken.

Wilt u meer weten over het stichtingskosten onderzoek? Neem vrijblijvend contact op met ons architectenbureau in Raamsdonk, wij vertellen u graag meer.