Haalbaarheidsonderzoek

Een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van uw plan of bouwkundig concept voorkomt teleurstellingen. Onze architecten en ingenieurs hebben een uitgebreide ervaring met haalbaarheidsonderzoeken en geven u uitsluitsel over uw project. 

Is uw bouwplan haalbaar?

Een bouwplan dient onder andere getoetst te worden op basis van het bestemmingsplan, regelgeving, investeringskosten in relatie tot de wensen van de opdrachtgever en geeft zelf inzicht in de exploïtatiekosten. Deze onderzoeken geven onze opdrachtgevers houvast en zijn cruciaal om geen onnodige risico’s te lopen.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek kan een programma van eisen worden opgesteld waarmee een vervolgtraject kan worden opgestart. Zekerheid waar u op kunt bouwen.

Vraag het onze architect

Benieuwd naar de mogelijkheden van een haalbaarheidsonderzoek voor uw bouwplan? Neem vrijblijvend contact op met ons architectenbureau in Raamsdonk, wij vertellen u graag meer.

 • Renovatie en uitbreiding appartementencomplex Sonneberg DTL

  Renovatie en uitbreiding appartementencomplex Sonneberg DTL

  Het haalbaarheidsonderzoek naar de renovatie van het DDR woonblok in Sonneberg is positief afgerond.

  Woonzorg Wilhelminaoord te St. Nicolaasga

  Woonzorg Wilhelminaoord te St. Nicolaasga

  Op het landgoed in Sint Nicolaasga te Friesland wordt het Rijksmonument Wilhelminaoord gerestaureerd en gerenoveerd.

  Kantoor hooischuur Raalte

  Kantoor hooischuur Raalte

  Kantoorruimte gerealiseerd in klassieke hooischuur

  De wens van de Opdrachtgever was destijds om een functioneel kantoor in een landelijke omgeving in te passen. In het culturele landschap Salland was een klassieke hooischuur de meest voor de hand liggende keuze.

  Herontwikkeling boerenerf

  Herontwikkeling boerenerf

  Herontwikkeling middels Rood voor rood regeling

  Voor de herontwikkeling van het boeren erf ten oosten van Deventer zijn ingewikkelde procedures te doorlopen. Middels een Rood voor Rood regeling zal het in de toekomst mogelijk zijn om een woonprogramma te realiseren. 

  Zorghotel de Lemster-Post

  Zorghotel de Lemster-Post

  Herbestemming, uitbreiding en optimalisatie voormalig postkantoor

  In het centrum gelegen voormalig postkantoor zal verbouwd worden tot een woonzorg voor 16 bewoners. Naast de appartementen zijn er twee woonkamers en een professionele keuken. Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

 • Herbestemming woonboerderij Schotervest

  Herbestemming woonboerderij Schotervest

  Haalbaarheidsstudie woonzorg

  De bestaande woonboerderij zal een multifunctionele functie krijgen in 2014. Bureau Phi voert een haalbaarheidsstudie uit naar diverse multifunctionele functies.

  Interieur kantoor hooischuur Raalte

  Interieur kantoor hooischuur Raalte

  Kantoorruimte gerealiseerd in klassieke hooischuur

  De binnenafwerking en constructie is van eikenhout opgetrokken. Door het open karakter is het alsof de tuin doorloopt in het interieur. Je waant je in het buitengebied. 

  Haalbaarheidsstudie Gasstraat Venray

  Haalbaarheidsstudie Gasstraat Venray

  In combinatie met B-Invented heeft Bureau Phi de ontwikkeling aan de Gasstraat naar een hoger niveau gebracht. De inbreiding voorziet in 7 woningen en 36 appartementen. Het parkeren (46) half onder de grond. 

  Studie naar de realistische bebouwingsmogelijkheden langs de Vecht

  Studie naar de realistische bebouwingsmogelijkheden langs de Vecht

  Haalbaarheidsonderzoek naar de moderne renovatie van een woonboerderij, twee schuren, paardenstallen, veestalling en hooischuur.  

  De woonboerderij genaamd “Het Slijk” ontleent zijn naam aan het gegeven dat het van oudsher een buitendijks gebied is en dus regelmatig bij hoog water onder liep. De boerderij is gelegen op een soort terp van 57.000m2. Het perceel is gelegen aan “De Vecht” en omgeven door landerijen. Daarnaast zijn de dorpskernen van Maarssen en Breukelen op korte afstand gelegen.

  Bureau Phi heeft voor dit unieke landgoed een studie gemaakt naar de mogelijke stedenbouwkundige en architectonische invulling langs de Vecht. Rekening houdend met de gevoeligheden van het omringende gebied, is gezocht naar een zo bescheiden mogelijke invulling waarbij gebruik wordt gemaakt van de aanwezige historische bebouwing.

  Herbestemming en renovatie kantoorgebouw te Breda

  Herbestemming en renovatie kantoorgebouw te Breda

  Kindergezondheidscentrum

  Herbestemming en renovatie kantoorgebouw te Breda tot kindergezondheidscentrum. In het pand zijn verschillende bedrijven gevestigd waaronder bijzondere tandheelkundige zorg (BizKiTZ) en een fysiospecialist gespecialiseerd voor kinderen. Uitgangspunt voor de renovatie is om het exterieur een frisse, eigentijdse uitstraling te geven. Naast het exterieur is ook het interieur ontworpen door Bureau Phi. Bij het ontwerp is het kind als uitgangspunt genomen. Er is onder meer rekening gehouden met de hoogte van de balie en zichtlijnen op ooghoogte van kinderen. 

 • Interactief veiligheidseducatiecentrum Dongecentrale

  Interactief veiligheidseducatiecentrum Dongecentrale

  Dongecentrale

  Bureau Phi heeft voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een schetsontwerp gemaakt voor een interactief veiligheidseducatiecentrum in de Dongecentrale in Geertruidenberg.

  Uitbreiding Woonzorg Huys ter Swaach

  Uitbreiding Woonzorg Huys ter Swaach

  Renovatie Rijksmonument gebouw 1914

  Na de renovatie van het exterieur wordt nu ook het interieur gerenoveerd. In het rijksmonument gebouw 1914 worden 10 kamers gerealiseerd ter uitbreiding van Huys ter Swaach. Huys ter Swaach beschikt nu over 26 fraaie appartementen.

  Huys ter Swaach is een particuliere woon- en zorgvoorziening in Beetsterzwaag. Het Huys biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden. Huys ter Swaagh is in 2012 opgeleverd door Bureau Phi.

  Herbestemmen karakteristieke boerderij Dongen

  Herbestemmen karakteristieke boerderij Dongen

  Saksisch Hallenhuis

  Daniëlshoeve, één spectaculair verbouwde boerderij, van het type Saksisch Hallenhuis, gelegen op een groen domein van meer dan 1 hectare groot.

  Binnen de gegeven kaders zijn kantoorruimte gecreërd met een prettige werksfeer. 

  Bureau Phi verzorgt daarnaast een haalbaarheidsstudie naar het uitbreiden van de bestaande boerderij en het plaatsen van een Vlaamse schuur.

  Inbreiding 7 woningen stedelijke centrumlocatie

  Inbreiding 7 woningen stedelijke centrumlocatie

  Door een gedegen inbreidingvoorstel, binnen een bestaand stedelijke  winkellocatie, te ontwerpen waarbij een rustige leefomgeving gecreëerd wordt met een gezamenlijk binnenplein kunnen de stadsbewoners  “ontsnappen” aan de drukte van de stad. Door het behouden van de karakteristieke panden ,aan de Nieuwe Haagdijk en aan de Nijverheidssingel, wordt de eenheid in de omgeving bewaard. Het initiatiefplan, van Bureau Phi, voor de intensivering van het woongenot  in het centrum van Breda wordt door de bewoners met open armen ontvangen.

  Renovatie en herbouw boerderijwoning te Lettele

  Renovatie en herbouw boerderijwoning te Lettele

  Op het terrein van het boeren erf ten oosten van Deventer zijn de procedures doorlopen. Middels een Rood voor Rood regeling en wijzigingen in het bestemmingsplan is een woonprogramma in de bestaande boerderij gerealiseerd. Bureau Phi heeft dit gehele proces begeleid.