Bouwfysica

Naast het gevoel voor duurzaamheid heeft Bureau Phi ook kennis van toegepaste bouwfysica. Als de elementen wind, vocht, licht en geluid niet worden gerespecteerd kan dit negatieve gevolgen hebben voor het gebouw en de gebruiker.

Het bouwbesluit heeft met diverse berekeningen een deel van het bouwfysische spectrum ondervangen. Het verder verdiepen in de materie heeft ervoor gezorgd dat Bureau Phi al eerder in het ontwerpproces een richting kan opsturen die de elementen respecteert. Daarnaast zal de bredere kennis in de bouwfysica ertoe leiden dat het fysische spectrum, waar het bouwbesluit geen kordaat antwoord op geeft, ook met zorgvuldigheid kan worden behandeld.

Bureau Phi kan alle, door het bouwbesluit voorgeschreven berekeningen, in huis berekenen en een passend en specifiek advies aanbieden. Over bouwfysische kwesties die niet direct door het bouwbesluit worden ondervangen kan Bureau Phi u in samenwerking met diverse partners ook adviseren.