Energieprestatieadvies (BENG)

De overheid heeft eisen gesteld aan de ‘duurzaamheid’ van een gebouw. De BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) voorheen EPC-waarde (energieprestatiecoëfficiënt) wordt in het bouwbesluit voorgeschreven en drukt de energetische prestatie van een gebouw uit.

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van 3 individueel te behalen eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr)
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)

Welk energieprestatieadvies past bij uw wensen?

Wat eigenlijk nog belangrijker is dan de eisen van de overheid zijn de eisen van de Opdrachtgever. Bureau Phi treedt op als vertaler en zal met op basis van alle eisen een passend advies kunnen voorschrijven.

Vraag het onze ingenieur

Wilt u meer weten over het Energieprestatieadvies? Neem vrijblijvend contact op met ons ingenieursbureau in Raamsdonk, wij vertellen u graag meer.