Woonzorg Landgoed Ter Wal

Het realiseren van een landgoed vraagt een lange adem. Naast het maken van een landschappelijk inrichtingsplan is het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan aangepast aan de eisen en wensen die horen bij het ontwikkelen van een landgoed. Bij deze ontwikkeling is rekening gehouden met rijks, provinciale en gemeentelijke richtlijnen. Door overtuigende rapportages is de realisatie mogelijk geworden. 

Het markante gebouw zal op een natuurlijke wijze midden in het landschap, bestaande uit open en gesloten delen aangevuld met een grote vijver en diverse sloten, opgenomen worden.

Het klassieke ontwerp wordt opgetrokken met eigentijdse materialen, rekening houdend met de wettelijke eisen van deze tijd. Het gebouw telt op het hoge gebouwdeel 3 bouwlagen en zal deels worden onderkelderd. De gevel wordt in kettingverband gemetseld en zal in klassieke kleurstelling worden gekeimd. Alle gevels van het hoge gebouwdeel krijgen een risaliet waarvan de sprong in de voorgevel afwijkt met een dubbele diepte. Op alle uitwendige hoeken van het gebouw worden hoekrisalieten gemetseld waarvan de hoeken van het hoge gebouwdeel een verticale geleding krijgen van verdiept gemetselde lagen. In de jaren 20 en 30 van afgelopen eeuw werden risalieten en geledingen in het metselwerk vaker toegepast om reliëf en schaduwwerking te creeëren of om het gebouw extra stevigheid te verschaffen. Het risaliet van de voor- en achtergevel wordt bekroond met een dakkapel met daarop een zogenoemde fronton. Hiermee verkrijgt het gebouw een zekere neoclassicistische uitstraling. 

Er zijn wettelijke eisen voorgeschreven wat betreft duurzaamheid waaraan het gebouw moet voldoen. De wensen van de bewoners mogen hierbij geen ondergeschikte rol krijgen. Voor bijvoorbeeld ventilatie is hierdoor gekozen voor natuurlijke ventilatie met zelfregelende roosters. Hierdoor blijft het afstemmen van de ventilatie mogelijk door de bewoners zelf en ontstaat er niet het opgesloten gevoel dat balansventilatie vaak tot gevolg heeft. De gehele bouwschil wordt geïsoleerd met zeer hoogwaardige isolatie. Er worden photovoltaïsche panelen geplaatst om de elektriciteitsvraag aan het stroomnet te beperken of zelfs aan het net terug te leveren. Voor het warmwatersysteem is gekozen voor zonneboilers. Alle duurzame voorzieningen zullen onopvallend in het bouwvolume opgenomen worden. 

De 19 appartementen, van verschillende grootte, kunnen eenvoudig aangepast worden aan de mogelijke zorgbehoefte. 8 appartementen zijn beschikbaar in een aparte vleugel voor mensen met dementie, een even groot aantal ouderen met somatische klachten kan er terecht en er zijn tevens 3 plaatsen voor zogenoemd kortverblijfverzorging. Voor de bewoners moet het voelen alsof ze "thuis komen".

Project details

Typologie
Woonzorg, Nieuwbouw, Kelder
Locatie
Lepelstraat
Jaar
2013

Soortgelijke projecten

 • Zorghotel de Lemster-Post

  Zorghotel de Lemster-Post

  Herbestemming, uitbreiding en optimalisatie voormalig postkantoor

  In het centrum gelegen voormalig postkantoor zal verbouwd worden tot een woonzorg voor 16 bewoners. Naast de appartementen zijn er twee woonkamers en een professionele keuken. Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

  Herbestemming woonboerderij Schotervest

  Herbestemming woonboerderij Schotervest

  Haalbaarheidsstudie woonzorg

  De bestaande woonboerderij zal een multifunctionele functie krijgen in 2014. Bureau Phi voert een haalbaarheidsstudie uit naar diverse multifunctionele functies.

  Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Herbestemming monument tot woonzorg

  Een bestaand karakteristiek gemeentelijke monument zal gerenoveerd worden tot een volwaardige woonzorgvoorziening. 

 • Woonzorg Huys ter Swaach

  Woonzorg Huys ter Swaach

  Nieuwbouw woonzorgcomplex met 16 appartementen

  Op het landgoed van Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, is pal naast het rijksmonument op de plaats van het huidige zusterhuis een klassiek nieuwbouwpand voor ouderen gerealiseerd. Het 16 appartementen tellende pand is 3 bouwlagen hoog.

  Woonzorg Bos & Meerzicht

  Woonzorg Bos & Meerzicht

  Nieuwbouw vleugel woonzorgcomplex

  Het bestaande woonzorg complex te Oudemirdum is in 2008 uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwbouw bestaat uit 15 appartementen, een professionele keuken en een woonkamer. Deze laatste is het verbindende element tussen de nieuw- en bestaande bouw.

  Herbestemming en restauratie Villa Den Ooiman

  Herbestemming en restauratie Villa Den Ooiman

  Advieswerkzaamheden tbv restauratie en brandveiligheid woonzorg

  Het bestaande monumentale pand Villa Den Ooiman is geschikt gemaakt voor een Zorghotel met 11 hotelappartementen, woonkamer en keuken.

 • Nieuwbouw Koetshuis Bergen op Zoom

  Nieuwbouw Koetshuis Bergen op Zoom

  "Koetshuis" ter ondersteuning van naastgelegen woonzorg

  Het koetshuis is gesitueerd naast Ter Wal Woonzorg in Lepelstraat. Het gebouw zal  een ondersteunende functie hebben. De constructie van het koetshuis bestaat uit rustieke Douglas balken die het koetshuis zijn karakter geven. De gevel is bekleed met gepotdekselde zwart geïmpregneerde Douglas delen.

  Interieur Landgoed Ter Wal

  Interieur Landgoed Ter Wal

  Klassiek interieur

  Het interieur van de woonzorgvoorziening op het Landgoed Ter Wal te Lepelstraat heeft een klassieke uitstraling. Diverse op maat gemaakte meubels geven het interieur de klasse die het verdient.