Woonzorg Huys ter Swaach

Op het landgoed van Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, is pal naast het rijksmonument op de plaats van het huidige zusterhuis een klassiek nieuwbouwpand voor ouderen gerealiseerd. Het 16 appartementen tellende pand is 3 bouwlagen hoog.

Ontwerp

Met respect voor de bestaande omgeving is gekozen voor ingetogen architectuur. Het gebouw is behoudend bijgevoegd tussen het rijksmonument en een voormalige boerderij. Door de klassieke maar eigentijdse vormgeving lijkt het alsof het gebouw er al jaren staat. Hiermee wordt voorkomen dat het gebouw in de toekomst bestempeld zou worden als gedateerd.

Techniek

Het nieuwbouw pand staat direct naast een rijksmonument. Om deze reden is er gekozen om mortelschroefpalen te plaatsen in de fundering. Het grote voordeel van mortelschroefpalen is dat het een trillingsvrij paalsysteem is, waarbij er geen trillingen vrijkomen tijdens het aanbrengen van de palen. Hiermee wordt de kans op scheurvorming in het rijksmonument en andere omliggende bebouwing vrijwel helemaal te niet gedaan.

Het pand is opgemetseld met rode bakstenen in noors-verband die van elkaar gescheiden worden met een gepointerde lichtgrijze voeg. Het voordeel hiervan is dat de hardheid van de voeg veel harder is dan bij traditioneel voegwerk. De voorgevel heeft een middenrisaliet die wordt 'losgeknipt' van het gebouw door een ingemetselde zinken hemelwaterafvoer. Het metselwerk rondom het hele pand verspringt 30mm op kniehoogte door middel van een hardstenen spekband. De aluminium kozijnen zijn telegrijs en de afwatering wordt verzorgd door robuuste betonnen onderdorpels. Het antraciete pannendak wordt gescheiden van het metselwerk door een rijkgedetailleerde cereshouten dakgoot. De dakrand is van hetzelfde materiaal als de dakgoot met pironnen op de uitwendige hoeken. Uit het dakvlak zijn als het ware een loggia en een terras 'gesneden'. Dit geeft de bewoners van de bovenste etage zicht op het zogenoemde kerkenpad met de nabij gelegen monumentale kerk.

In dit pand is rekening gehouden met veel daglichttoetreding. Hierdoor ontstaat er wel een risico op oververhitting. Door alle kozijnen op de zuidzijde uit te voeren met gecombineerde ventilatie èn zonwering kunnen eventuele excessen van zonnewarmte worden beperkt.

Naast de kwaliteit van de zorg die bij de opdrachtgever absoluut op nummer 1 staat, is ook gekeken naar het energiegebruik van het gebouw. Geheel volgens de trias energetica heeft de architect hoogwaardige isolatie toegepast en is er zorgvuldig gekeken naar de detailleringen. Vervolgens is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Een zonneboiler zal circa 50% op het energiegebruik voor warmtapwaterbereiding besparen. Daarnaast zullen PV-zonnepanelen zorgen voor het opwekken van elektrische energie. De resterende energiebehoefte is zo efficiënt mogelijk ingericht.

Hedy d'Anconaprijs

De Hedy d'Anconaprijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Huys ter Swaach is hier een perfect voorbeeld van.

Project details

Typologie
Woonzorg
Locatie
Beesterzwaag
Jaar
2012
Categorieën
Architectuur

Soortgelijke projecten

 • Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Herbestemming monument tot woonzorg

  Een bestaand karakteristiek gemeentelijke monument zal gerenoveerd worden tot een volwaardige woonzorgvoorziening. 

  Woonzorg Landgoed Ter Wal

  Woonzorg Landgoed Ter Wal

  24 zorgappartementen

  Het realiseren van een landgoed vraagt een lange adem. Naast het maken van een landschappelijk inrichtingsplan is het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan aangepast aan de eisen en wensen die horen bij het ontwikkelen van een landgoed. Bij deze ontwikkeling is rekening gehouden met rijks, provinciale en gemeentelijke richtlijnen. Door overtuigende rapportages is de realisatie mogelijk geworden. 

  Woonzorg Bos & Meerzicht

  Woonzorg Bos & Meerzicht

  Nieuwbouw vleugel woonzorgcomplex

  Het bestaande woonzorg complex te Oudemirdum is in 2008 uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwbouw bestaat uit 15 appartementen, een professionele keuken en een woonkamer. Deze laatste is het verbindende element tussen de nieuw- en bestaande bouw.