Woonzorg Bos & Meerzicht

Het bestaande woonzorg complex te Oudemirdum is in 2008 uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwbouw bestaat uit 15 appartementen, een professionele keuken en een woonkamer. Deze laatste is het verbindende element tussen de nieuw- en bestaande bouw.

De gebouwvorm is eigentijds zonder overdreven moderniteit passend in het Friese landschap. Aan de voorzijde uitzicht op de Zuiderzee, aan de achterzijde de weilanden met het bosrijke "gaasterlansleat".

Het gebouw voldoet aan de nieuwste eisen m.b.t. duurzaamheid en gebruik. Toevoeging van zonnecellen en andere besparende maatregelen hebben eraan bijgedragen dat het energieverbruik met 30% is gereduceerd ten opzichte van het oorspronkelijke gevraagde vermogen.

In 2010 is het bestaande gedeelte gerenoveerd.

Project details

Typologie
Woonzorg, Nieuwbouw
Locatie
Oudemirdum
Jaar
2008

Soortgelijke projecten

 • Nieuwbouw 5 wooneenheden Drenthe

  Nieuwbouw 5 wooneenheden Drenthe

  Verhoudingsprincipes in de praktijk toegepast voor begeleid wonen

  Het gebouw dankt zijn vorm aan de krachtige lijnen van het pentagram. Dit in combinatie met de wetten van de gulden snede maakt het ontwerp bijzonder. 

  Zorghotel de Lemster-Post

  Zorghotel de Lemster-Post

  Herbestemming, uitbreiding en optimalisatie voormalig postkantoor

  In het centrum gelegen voormalig postkantoor zal verbouwd worden tot een woonzorg voor 16 bewoners. Naast de appartementen zijn er twee woonkamers en een professionele keuken. Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

  Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Herbestemming monument tot woonzorg

  Een bestaand karakteristiek gemeentelijke monument zal gerenoveerd worden tot een volwaardige woonzorgvoorziening. 

 • Woonzorg Landgoed Ter Wal

  Woonzorg Landgoed Ter Wal

  24 zorgappartementen

  Het realiseren van een landgoed vraagt een lange adem. Naast het maken van een landschappelijk inrichtingsplan is het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan aangepast aan de eisen en wensen die horen bij het ontwikkelen van een landgoed. Bij deze ontwikkeling is rekening gehouden met rijks, provinciale en gemeentelijke richtlijnen. Door overtuigende rapportages is de realisatie mogelijk geworden. 

  Woonzorg Huys ter Swaach

  Woonzorg Huys ter Swaach

  Nieuwbouw woonzorgcomplex met 16 appartementen

  Op het landgoed van Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, is pal naast het rijksmonument op de plaats van het huidige zusterhuis een klassiek nieuwbouwpand voor ouderen gerealiseerd. Het 16 appartementen tellende pand is 3 bouwlagen hoog.

  Herbestemming en restauratie Villa Den Ooiman

  Herbestemming en restauratie Villa Den Ooiman

  Advieswerkzaamheden tbv restauratie en brandveiligheid woonzorg

  Het bestaande monumentale pand Villa Den Ooiman is geschikt gemaakt voor een Zorghotel met 11 hotelappartementen, woonkamer en keuken.

 • Interieur woonzorgcomplex Bos & Meerzicht

  Interieur woonzorgcomplex Bos & Meerzicht

  Praktisch interieur

  De eis vanuit woonzorgvoorziening Bos & Meerzicht te Oudemirdum (Friesland) was om het interieur zo praktisch mogelijk te houden. Onze taak was te waken voor een te klinische uitstraling en de hygiëne.