Haalbaarheidsstudie woonzorgcentrum Deventer

Zorgvuldige invulling op het landgoed in de omgeving van Deventer. Een duurzame energieneutrale inpassing gesitueerd op een voornaam ecologisch landschap. Naar afronding van de haalbaarheidsstudie is gestart met de engineering van de woonzorg met 20 zelfstandige appartementen.

Alle verblijven hebben royaal uitzicht en een prachtige buitenruimte. Ter ondersteuning is een gezamenlijke woonkamer met een professionele keuken voorzien.

Project details

Typologie
Woonzorg, Wonen
Locatie
Deventer
Jaar
2024

Soortgelijke projecten

 • Woonzorg Wilhelminaoord te St. Nicolaasga

  Woonzorg Wilhelminaoord te St. Nicolaasga

  Op het landgoed in Sint Nicolaasga te Friesland wordt het Rijksmonument Wilhelminaoord gerestaureerd en gerenoveerd.

  Woonzorg Rittenborgh te Middelburg

  Woonzorg Rittenborgh te Middelburg

  Nieuwbouw woonzorgcomplex met 18 appartementen

  Het nieuwe Woonzorg Complex Rittenborgh zal gerealiseerd worden in het historische park en buitenplaats Toorenvliedt. De gemeente heeft samen met de Stichting Bunkerbehoud en omwonenden het park, deels met Europese subsidie, opgeknapt en in oude glorie hersteld. De bunkers zijn waar mogelijk gerenoveerd.  Het Park Toorenvliedt heeft nu de status Gemeentelijk Monument. Het 18 appartementen grote ontwerp van de woonzorg is een bescheiden invulling die rekening houdt met, en is een aanvulling op, het bestaande karakteristieke Huize Toorenvliedt uit 1754.

  Haalbaarheidsonderzoek woonzorg Soest

  Haalbaarheidsonderzoek woonzorg Soest

  Woonzorg voor dementerenden

  Bureau Phi heeft voor de woonzorg in Soest een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de mogelijkheden. De woonzorg biedt plaats aan 27 appartementen voor dementerenden. De bewoners kunnen gebruik maken van de drie gemeenschappelijke huiskamers en van de grote gemeenschappelijke binnentuin.

   

   

 • Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Woonzorg Rembrandstraat Bergen op Zoom

  Herbestemming monument tot woonzorg

  Een bestaand karakteristiek gemeentelijke monument zal gerenoveerd worden tot een volwaardige woonzorgvoorziening. 

  Woonzorg Landgoed Ter Wal

  Woonzorg Landgoed Ter Wal

  24 zorgappartementen

  Het realiseren van een landgoed vraagt een lange adem. Naast het maken van een landschappelijk inrichtingsplan is het bestemmings- en beeldkwaliteitsplan aangepast aan de eisen en wensen die horen bij het ontwikkelen van een landgoed. Bij deze ontwikkeling is rekening gehouden met rijks, provinciale en gemeentelijke richtlijnen. Door overtuigende rapportages is de realisatie mogelijk geworden. 

  Woonzorg Huys ter Swaach

  Woonzorg Huys ter Swaach

  Nieuwbouw woonzorgcomplex met 16 appartementen

  Op het landgoed van Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag, is pal naast het rijksmonument op de plaats van het huidige zusterhuis een klassiek nieuwbouwpand voor ouderen gerealiseerd. Het 16 appartementen tellende pand is 3 bouwlagen hoog.

 • Woonzorg Bos & Meerzicht

  Woonzorg Bos & Meerzicht

  Nieuwbouw vleugel woonzorgcomplex

  Het bestaande woonzorg complex te Oudemirdum is in 2008 uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwbouw bestaat uit 15 appartementen, een professionele keuken en een woonkamer. Deze laatste is het verbindende element tussen de nieuw- en bestaande bouw.

  Interieur woonzorgcomplex Bos & Meerzicht

  Interieur woonzorgcomplex Bos & Meerzicht

  Praktisch interieur

  De eis vanuit woonzorgvoorziening Bos & Meerzicht te Oudemirdum (Friesland) was om het interieur zo praktisch mogelijk te houden. Onze taak was te waken voor een te klinische uitstraling en de hygiëne. 

  Uitbreiding woonzorgvoorziening Ter Wal

  Uitbreiding woonzorgvoorziening Ter Wal

  Woonzorgvoorziening Ter Wal wordt uitgebreid met vier ruime kamers en een gezamenlijke woonkamer. De uitbreiding borduurt verder op de klassieke stijl van het hoofdgebouw. 

 • Uitbreiding Woonzorg Huys ter Swaach

  Uitbreiding Woonzorg Huys ter Swaach

  Renovatie Rijksmonument gebouw 1914

  Na de renovatie van het exterieur wordt nu ook het interieur gerenoveerd. In het rijksmonument gebouw 1914 worden 10 kamers gerealiseerd ter uitbreiding van Huys ter Swaach. Huys ter Swaach beschikt nu over 26 fraaie appartementen.

  Huys ter Swaach is een particuliere woon- en zorgvoorziening in Beetsterzwaag. Het Huys biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden. Huys ter Swaagh is in 2012 opgeleverd door Bureau Phi.

  Uitbreiding woonzorgcentrum Wilhelminaoord te St. Nicolaasga

  Uitbreiding woonzorgcentrum Wilhelminaoord te St. Nicolaasga

  Het landgoed Wilhelminaoord is gelegen in de zuidoostelijke hoek van Sint-Nicolaasga. Het perceel is een voormalig vlak weiland en heeft strakke rechte grenzen. Midden op het perceel bevindt zich het rijksmonument Wilhelminaoord. 

  Bureau Phi heeft in 2017 het rijksmonument Wilhelminaoord gerestaureerd en gerenoveerd.

  Door de toenemende vraag uit de markt voor kleinschalige huisvesting van ouderen heeft de Burerau Phi in opdracht van ThúsFiele B.V. een plan ontwikkeld om de woonzorg op het landgoed uit te breiden. De nieuwbouw uitbreiding bestaat uit 16 kamers.